Σωφρόνιος Β' αρχιεπίσκοπος

Image

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο υπ' αριθμόν 46 του καταλόγου των Κυπρίων Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας. Ο αμέσως πριν απ' αυτόν άλλος γνωστός αρχιεπίσκοπος είναι ο Επιφάνιος Δ', ενώ ο αμέσως μετά, και πιθανότατα διάδοχός του, είναι ο Ησαΐας.

 

Ο Σωφρόνιος Β' κατείχε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου κατά την τελευταία δεκαετία του 12ου αιώνα, αλλά δεν γνωρίζουμε για ποιο ακριβώς διάστημα. Πάντως, τουλάχιστον μεταξύ του 1190/1 και του 1196 φαίνεται ότι κατείχε τον θρόνο. Έτσι, και σύμφωνα προς τα υπάρχοντα στοιχεία, ο Σωφρόνιος Β' μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν αρχιεπίσκοπος επί ημερών του τυράννου της Κύπρου Ισαακίου Κομνηνού, όταν η Κύπρος κατελήφθη από τον βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο (1191), κι ότι ήταν ο πρώτος Κύπριος αρχιεπίσκοπος της περιόδου της Φραγκοκρατίας (1192 κ.ε.). Επί των ημερών του, δηλαδή, συνέβησαν τα τραγικά γεγονότα της εισβολής του Ριχάρδου στην Κύπρο, της κατάκτησης και λεηλασίας της, της πώλησής της στους Ναΐτες ιππότες, της εξέγερσης και σφαγής των Κυπρίων (Πάσχα του 1192) και της πώλησής της ξανά στον Γκυ ντε Λουζινιάν (1192).