Λαμπίκκος

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο ο μικρός αποστακτήρας. Ο λαμπίκκος εχρησιμοποιείτο για αποστάξεις κυρίως στα σπίτια από τις οικοκυρές, όπως η απόσταξη του ροδοστέμματος (=ροδόσταγμα). Οι μεγαλύτεροι αποστακτήρες, που χρησιμεύουν γι΄ απόσταξη της ζιβανίας, δεν έχουν σχέση με τον λαμπίκκο, λέγονται δε καζάνια.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια