Λεμώνες

Image

Μικρός οικισμός της επαρχίας Λευκωσίας που εγκαταλείφθηκε μετά το 1911. Βρίσκεται περί τα 2 χμ. βορειοανατολικά του χωριού Λινού, στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Ο οικισμός είναι κτισμένος σε μέσο υψόμετρο 270 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως είναι τοποθετημένος πάνω στις λάβες, πάνω στις οποίες αναπτύχθηκαν φαιοχώματα. Η περιοχή του δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 360 χιλιοστόμετρα.

 

Στις απογραφές πληθυσμού των ετών 1901 και 1911 αναφέρεται ότι οι Λεμώνες είχαν ένα μόνο κάτοικο, ενώ στη συνέχεια ο οικισμός εγκαταλείφθηκε. Σύμφωνα με την απογραφή του 1911, από τα 25 σπίτια του οικισμού τα 24 ήσαν ακατοίκητα.