Λήδον

Image

Φυτό της κυπριακής χλωρίδας, το οποίο αναφέρει ο Διοσκουρίδης στο σύγγραμμά του Περί Ὑλης Ἰατρικῆς (1.97). Πρόκειται για είδος κίσθου (=ξισταρκάς όπως λέγεται σήμερα στην Κύπρο) απ' όπου μάζευαν το λάδανον (λάανος). Βλέπε στο λήμμα λάανος, καθώς και στο λήμμα ξισταρκά.