Αγαπητός Μιχαήλ

Κύπριος στην καταγωγή μαθητής του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης. Γεννήθηκε στη Μάλτα κατά το 1583. Σπούδασε γραμματική, λογική και μέρος της φυσικής φιλοσοφίας για επτά χρόνια. Στη συνέχεια έγινε Λατίνος μοναχός του τάγματος των Stomaschi και ήταν στη ζωή κατά το α' τρίτο του 17ου αιώνα.