«Νέα Εφημερίς της Λευκωσίας»

Δισεβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λευκωσία στις 11.1.1962. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Εκδότης και διευθυντής της ήταν ο Ανδρέας Γάβρης*. Σε κατοπινό στάδιο η εφημερίδα έγινε εβδομαδιαία και κυκλοφορούσε κάθε Πέμπτη. Ανέστειλε την έκδοσή της στις 26.12.1963.