«Ημερήσιος Κήρυξ»

Η πρώτη καθημερινή εφημερίδα της Λευκωσίας, που είχε εκδότες και διευθυντές τον Λεωνίδα Π. Παυλίδη και τον Θ. Φ. Ιωαννίδη. Κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο την Κυριακή, 23.10.1922.

 

Στην προμετωπίδα της, εκτός από τον τίτλο Ἡμερήσιος Κῆρυξ που ήταν γραμμένος με μεγάλα γοτθικά καλλιτεχνικά γράμματα, ανέγραφε και τα ακόλουθα: Καθημερινή Ἐφημερίς, Πολιτική, Οἰκονομολογική, φιλολογική καί τῶν Εἰδήσεων. Η τιμή της ήταν 60 παράδες και η ετήσια συνδρομή της 36 σελίνια. Οι διαφημίσεις (αγγελίες) χρεώνονταν με 1 σελίνι τον στίχο.

 

Τα πρώτα τέσσερα φύλλα της εφημερίδας είχαν μεγάλο μέγεθος (54 Χ 38 εκ.) και ήσαν εξάστηλα (πλάτος στήλης 5 1/2 εκ.). Το πρώτο πανηγυρικό φύλλο ήταν τετρασέλιδο ενώ τα φύλλα με αρ. 2,3,4, ήσαν δισέλιδα. Και στα πρώτα τέσσερα φύλλα της εφημερίδας μεγάλο μέρος της πρώτης σελίδας καταλαμβάνεται από κύριο άρθρο με τίτλο "Ὁ Ἡμερήσιος Κῆρυξ" πρός τόν Κυπριακόν Λαόν. Στα άρθρα αυτά, πολιτικού και πατριωτικού περιεχομένου, αναλύονταν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Κύπρος και κατηγορείτο η αγγλική διοίκηση για ολιγωρία και κακοδιοίκηση.

 

Στο πρώτο άρθρο της σειράς αυτής (στο πρώτο φύλλο) αναφέρονται και τα ακόλουθα με τη μορφή προγραμματικών διακηρύξεων της εφημερίδας: ... Ὁ «Ἡμερήσιος Κῆρυξ» ἐκδίδεται πρό παντός, ὑπερνικῶν ἤ καί παραβλέπων τάς συμπαρομαρτούσας δυσχερείας εἰς ἐγχείρημα τοσαύτης καί τηλικαύτης βαρύτητος, οἷον ἡ πρωτοφανής ἔκδοσις ἡμερησίας ἐφημερίδος, διότι φρονεῖ καί ἀδιστάκτως κατά τήν ἐπισημοτάτην ταύτην στιγμήν διακηρύττει ὅτι ὁ ὑφιστάμενος κυπριακός τύπος, παρ' ὅλην τήν θαυμαστήν ὁμολογουμένως ἀξιοπρέπειάν του καί τήν φανατικήν του προσήλωσιν εἰς τά ιδεώδη καί συμφέροντα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, ἐπειδή κύπτει ἐν πολλοῖς ὑπό τό φορτίον τῶν ἐπικρατεστέρων κατά τό παρελθόν δημοσιολογικῶν ἀντιλήψεων καί μεθόδων δέν κατορθώνει πάντοτε ἤ σπανίως νά ἀνταποκρίνεται πλήρως εἰς τάς δεινάς ἰδίως ἐπιταγάς τῆς παρούσης ὥρας.

 

Από τον αρ. 5 η εφημερίδα αλλάζει μέγεθος και σχήμα. Έχει μέγεθος 42,5 Χ 28,5 εκ., είναι τετράστηλη (πλάτος στήλης 6 εκ.), με κάθετες γραμμές ανάμεσα στις στήλες και γίνεται εξασέλιδη. Βελτιώνεται σημαντικά τόσο στην εμφάνιση, όσο και στο περιεχόμενο. Με το νέο σχήμα εκδότης και διευθυντής είναι μόνο ο Λεωνίδας Π. Παυλίδης, γνωστός λογοτέχνης-ποιητής και πρωτοπόρος πνευματικός άνθρωπος της εποχής του. Τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν πλούσια αρθρογραφία και σχολιογραφία, τοπικές και διεθνείς ειδήσεις, λογοτεχνικά αναγνώσματα, ερωτικές επιστολές, διαφημίσεις και άλλα. Ο «Ημερήσιος Κήρυξ» εκτυπωνόταν στο τυπογραφείο «Λευκωσία» των Πετρίδη και Νικολάου και έζησε για ένα περίπου χρόνο (1922 - 1923).