«Νέα Μικρούλα»

Μικρή σε μέγεθος και σχήμα εβδομαδιαία σατιρική εφημερίδα η οποία εκδιδόταν στη Λεμεσό από τον Χρίστο Ανδρέου κατά την περίοδο 8.9.1925 -14.5.1927. Ο Χρ. Ανδρέου εξέδιδε, από τις 21.10.1913 και την εφημερίδα Μικρούλα*.