Νουμήνιος Δημητρίου Σολεύς

Αρχαίος Κύπριος γιατρός, καταγόμενος από την πόλη των Σόλων. Έζησε κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα και μας είναι γνωστός από επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαίπαφο, χαραγμένη σε βάση (μη σωζόμενου) αγάλματος που θα πρέπει να παρίστανε τον αρχαίο αυτό επιστήμονα. Το άγαλμα ήταν δωρεά κάποιου Αρίστωνος, γιου κάποιου Μνήμονος, που τίμησε με τον τρόπο αυτό τον γιατρό Νουμήνιον (πιθανώς επειδή τον είχε θεραπεύσει;).