Χρυσάνθης Άνθος

Image

Οδοντίατρος, γιος του γιατρού και συγγραφέα Κύπρου Χρυσάνθη*. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1954. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1971 και σπούδασε οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ' όπου και τέλειωσε το 1980. Ασκεί το επάγγελμά του στη Λευκωσία.

 

Ασχολήθηκε με τα λαογραφικά του κλάδου του, κι εξέδωσε το έργο Ἀπό τήν Ἱστορία τῆς Ὀδοντιατρικῆς στήν Κύπρο, ἓως τό 1980 (έκδ. Ε.Π.Ο.Κ, Λευκωσία, 1984).