Ξανδικός

Image

Όνομα μηνός του αρχαίου κυπριακού ημερολογίου, που μαρτυρείται από αλφαβητική επιγραφή του Ιδαλίου του 47 π.Χ. Το όνομα του μηνός είναι παρμένο από το μακεδονικά ημερολόγιο και ο Ξανδικός αντιστοιχούσε με τον Απρίλιο.

 

Για τη χρονολόγηση στην αρχαία Κύπρο βλέπε λήμμα: Ημερολόγιο κυπριακό.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια