Ξινάριν

Image

Παραδοσιακό γεωργικό εργαλείο, σιδερένιο με ισχυρή ξύλινη λαβή που λέγεται στελίφιν (το). Το ξινάριν έχει δυο διαφορετικά μεταλλικά άκρα, εκ των οποίων το ένα είναι αξίνη και το άλλο σκαπάνη. Χρησιμοποιείται για σκάψιμο και άλλες βαριές χειρωνακτικές γεωργικές εργασίες. Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ἀξίνην.