Οκνοχώρι

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην περιοχή της Μόρφου, κοντά στην ακτή του κόλπου της Μόρφου και ακριβώς στα νότια του Συριανοχωρίου. Σε παλαιούς χάρτες, όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573. ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Ognocori, αλλά απαντάται και ως Hognocori. Η πιθανή ελληνική (αρχική) ονομασία του οικισμού ήταν Οκνοχώρι, από τις λέξεις «οκνός» και «χωρίον».

 

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που θα πρέπει να αποτελούσε φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Κοντά του απαντώνται σημειωμένοι στους παλαιούς χάρτες και άλλοι οικισμοί που δεν υπάρχουν σήμερα, όπως τα Κατώνερα (Catinera), ένας οικισμός που σημειώνεται ως Barcha, το Μνασίν (Mnasi) από το όνομα του αγίου Μνάσωνος.

 

Το Οκνοχώρι — εάν αυτή ήταν η ονομασία του — δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός και μεγάλος οικισμός, γι' αυτό εξάλλου και δεν μνημονεύεται στις παλαιές πηγές, όπως λ.χ. στα διάφορα μεσαιωνικά χρονικά. Ο οικισμός αυτός θα πρέπει να διαλύθηκε κατά τα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.

Φώτο Γκάλερι

Image