Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου ΟΛΤΕΚ

Image

Η Οργάνωση των εκπαιδευτών/τεχνολόγων που υπηρετούν στη δημόσια τεχνική εκπαίδευση της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1969.

 

Μεταξύ των σκοπών της Οργάνωσης είναι: 

 

α) Η προστασία και εξύψωση της παιδείας της Κύπρου και ιδιαίτερα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

β) Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών της και των εκπαιδευτικών αρχών.

γ) Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των μελών και η προάσπιση των συμφερόντων τους.

δ) Η μελέτη, προώθηση και λύση εκπαιδευτικών ζητημάτων της Κύπρου.

 

Το κυρίαρχο σώμα της ΟΛΤΕΚ είναι η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται μια φορά τον χρόνο. Η Συνέλευση εκλέγει, κάθε δύο χρόνια, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 11μελές.