Άγιο Γιωργούδι

Image

Τουρκοκυπριακό χωριό της επαρχίας Λευκωσίας στην Τηλλυρία. Τοποθετημένο εξ ολοκλήρου πάνω στις λάβες, έχει ένα υψόμετρο 250 περίπου μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Απέχει 8 περίπου χμ. από τον Κάτω Πύργο και 4 περίπου χμ. από τη θάλασσα.

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881
1891 34 
1901 39 
1911 40 
1921 33 
1931 38 

 

 Στις απογραφές πληθυσμού των ετών 1946 και 1960 οι κάτοικοι του χωριού περιελήφθησαν στον πληθυσμό του χωριού Σελλάδιν τ' Άππη, ενώ στις απογραφές πληθυσμού που ακολούθησαν το χωριό εμφανίζεται εγκαταλειμμένο από τους κατοίκους του.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, το Άγιο Γιωργούδι συνδέεται στα βόρεια με το χωριό Μοσφιλερή (περί τα 2,5 χμ.) και στα νοτιοδυτικά με το χωριό Σελλάδιν τ' Αππη (περί το 1 χμ.).

 

Το Άγιο Γιωργούδι περιλαμβάνεται στη διοικητική έκταση του χωριού Σελλάδιν τ' Άππη. Οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού το εγκατέλειψαν το 1964, κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών ταραχών, και μετακινήθηκαν στο τουρκοκυπριακό χωριό Κόκκινα. Η ονομασία του χωριού — Άγιος Γεώργιος — εμφανίζεται εδώ στο υποκοριστικό Άγιο Γιωργούδι, πιθανότατα λόγω του ότι το χωριό ήταν ανέκαθεν μικρό. Ίσως ακόμη να υφίστατο στην περιοχή μικρή εκκλησία του αγίου Γεωργίου. Η αγιολογική ονομασία του χωριού υποδηλώνει ότι αυτό ήταν μεταξύ των ελληνικών οικισμών της Κύπρου των οποίων οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εξισλαμισθούν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.