Παλάτζιο Αλφόνσο Alfonso Palazzo

Image

Βενετός αξιωματούχος που υπηρετούσε ως φρούραρχος της Κερύνειας το 1570, χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η τουρκική εισβολή και κατάληψη της Κύπρου. Παρά το ότι ο φρούραρχος Αλφόνσο Παλάτζιο και ο διοικητής της Κερύνειας Ιωάννης Μαρία Μουτάτζιο είχαν διακηρύξει ότι θα αγωνίζονταν κατά των Τούρκων μέχρι τέλους, όταν η Κερύνεια πολιορκήθηκε από τους Τούρκους μετά την άλωση της Λευκωσίας (9.9.1570) αυτοί δέχθηκαν τους όρους του Λαλά Μουσταφά και παρέδωσαν την πόλη στις 14.9.1570. Βλέπε εκτενέστερα στο λήμμα Μουτάτζιο Ιωάννης Μαρία.