Παρθένιος αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για πολύ σύντομο διάστημά το 1639-1640 (περίοδος Τουρκοκρατίας). Είναι ο υπ' αριθμόν 68 στον κατάλογο των Κυπρίων Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας. Η ύπαρξή του αμφισβητείται από διάφορους παλαιότερους ερευνητές.

 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι είχε αναρριχηθεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου κατά τον Αύγουστο/Σεπτέμβριο του 1639 και παρέμεινε μέχρι τις αρχές Μαρτίου του 1640, αντικαθιστώντας κατά τους λίγους αυτούς μήνες τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο* (Λουζινιάν). Όμως σύντομα ο Χριστόδουλος κατόρθωσε να επανέλθει στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, οπότε ο Παρθένιος έφυγε από την Κύπρο κι εγκαταστάθηκε στη Ρωσία.