Πεντάσχοινον

Image

Οικισμός που υφίστατο στην Κύπρο κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια και που δεν υπάρχει πλέον. Αναφορά στον οικισμό αυτόν γίνεται από τον χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 36), σε σχέση προς τον τοπικό άγιο Αθανάσιο:

 

... Ὁμοίως ὁ  ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πεντασκοινίτης, ἀπέ τό Πεντάσχοινον, καί βρύει ἰάματα...

 

Το Πεντάσχοινον αναφέρεται, συνεπώς, ως τόπος καταγωγής του Κυπρίου αγίου Αθανασίου (για τον οποίο βλέπε λήμμα Αθανάσιος ο Πεντασχοινίτης).

 

Το χωριό βρίσκεται σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες. Για παράδειγμα στον χάρτη του Abraham Ortelius, του 1573, το χωριό σημειώνεται ως Pendasino, κοντά στο χωριό Αλαμινός (Alamino) της επαρχίας Λάρνακας που υπάρχει και σήμερα. Σήμερα σώζονται ελάχιστα ίχνη ερειπίων από το Πεντάσχοινον, καθώς και εκκλησία αφιερωμένη βέβαια στον άγιο Αθανάσιο τον Πεντασχοινίτη.

 

Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας το Πεντάσχοινον ήταν φέουδο και μάλιστα αρκετά πλούσιο κι εύφορο. Είχε επιβιώσει, ως οικισμός, και μετά την τουρκική κατάκτηση της Κύπρου, όμως τελικά διαλύθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (κατά τον Ν. Γ. Κυριαζή εξαφανίστηκε τον 18ο αιώνα). Η ονομασία του χωριού, πάντως, διασώζεται στον ομώνυμο ποταμό, τον Πεντάσχοινον, που ρέει στην περιοχή όπου υφίστατο το χωριό.