Ποταμός Αγίου Σάββα

Ποταμός στο ανατολικό τμήμα του Πενταδάκτυλου, στην επαρχία Αμμοχώστου, μήκους 8χμ. Πηγάζει από το βουνό του Πενταδάκτυλου, κοντά στο Κοκκινολιαρόβουνο και φθάνει μέχρι το βόρειο τμήμα του Τρικώμου, ακολουθώντας νοτιοανατολική κατεύθυνση. Ακριβώς στα βορειοδυτικά του Τρικώμου εξαφανίζεται. Πρόκειται για «περιοδικό» ποτάμι που δεν δέχεται αρκετό νερό στην κοίτη του, για να συνεχίσει τη συνηθισμένη πορεία ενός ποταμού προς τη θάλασσα. Το υψόμετρο του ποταμού στις πηγές είναι γύρω στα 350 μ., ενώ την πορεία του προς τη θάλασσα, τη διακόπτει στο υψόμετρο των 30 μ.

 

Ο Άγιος Σάββας κυλά πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Μειόκαινης περιόδου, πάνω σε αποθέσεις της Πλειστόκαινης καθώς και πολύ πρόσφατες προσχώσεις της Ολόκαινης.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η περιοχή, απ' όπου κυλά ο ποταμός, κυμαίνεται από 575 στις πηγές μέχρι 363 στις εκβολές.

 

Η περιοχή απ' όπου περνά ο ποταμός καλλιεργείται με σιτηρά ή χαρουπιές, αν και σ' ένα μεγάλο μέρος συγκαλλιεργείται η χαρουπιά με τα σιτηρά. Ο ποταμός διασχίζει ακόμα και αρκετές ακαλλιέργητες εκτάσεις.

 

Τα κυριότερα χωριά από τα οποία κυλά ο ποταμός είναι το τουρκοκυπριακό χωριό Άγιος Ανδρόνικος και το Τρίκωμο. Προφανώς το όνομά του προέρχεται από το ξωκλήσι του Αγίου Σάββα, που βρίσκεται μεταξύ του ποταμού του Αγίου Σάββα και του γειτονικού Καλαμούλη.