Πραξίδημος

Αρχιερέας στην αρχαία Κύπρο. Σε επιγραφή των Ελληνιστικών χρόνων που βρέθηκε στην περιοχή του χωριού Λάρνακας της Λαπήθου, αναφέρεται ο Νουμήνιος* Νουμηνίου ως ευεργέτης της Λαπήθου και μνημονεύεται ο αρχιερέας Πραξίδημος.

 

Ο Πραξίδημος, μαζί με τους υπ’ αυτόν ιερείς, ήταν που τίμησαν τον Νουμήνιο για ευεργεσίες του προς τους ιδίους, όπως προκύπτει από το κείμενο της επιγραφής. Σ’ αυτήν ο Πραξίδημος αναφέρεται ως αρχιερέας του Ποσειδώνος Ναρνακίου, προφανώς αρχιερέας σε ναό του Ποσειδώνος που υφίστατο κατά τον 4ο-3ο π.Χ. αιώνα στην περιοχή του Λάρνακα της Λαπήθου.

 

* Σε άλλη επιγραφή, που βρέθηκε επίσης στον Λάρνακα της Λαπήθου σε βράχο κι είναι δίγλωσση (ελληνική αλφαβητική και φοινικική), αναφέρεται ο Πραξίδημος Σεσμᾶος (=γιος κάποιου Σασμά) ως αφιερωτής ενός βωμού στην Αθηνά Σώτειρα Νίκη και στον (θεοποιημένο) βασιλιά Πτολεμαίο Α΄. Η επιγραφή αυτή χρονολογείται στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα. Στο αντίστοιχο φοινικικό κείμενο ο Πραξίδημος αναγράφεται ως Baalsillem. Ο Πραξίδημος της επιγραφής αυτής είναι, ίσως, ο ίδιος με τον αρχιερέα του Ποσειδώνος, αν όχι κάπως μεταγενέστερος (ίσως εγγονός του πρώτου;).