Σεντάνι Τζιοβάννι Giovanni Centani

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά το 1514-1515 (περίοδος Βενετοκρατίας). Ο Τζιοβάννι Σεντάνι υπηρέτησε ως καπετάνιος (capitano) της Κύπρου, με έδρα την Αμμόχωστο.