Σεραπίων

Image

Αξιωματούχος της περιβόητης Κλεοπάτρας της Ωραίας, που υπηρέτησε κι ως στρατηγός (=κυβερνήτης) της Κύπρου κατά το 47/46-42 π.Χ. Μας είναι γνωστός από φιλολογικές αναφορές.

 

Ο Σεραπίων φαίνεται ότι είχε διοριστεί κυβερνήτης της Κύπρου από την Κλεοπάτρα όταν ο Ιούλιος Καίσαρ της είχε επιστρέψει το νησί το 47 π.Χ. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου των Ρωμαίων, που ακολούθησε τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρος, ένας από τους δολοφόνους του, ο Κάσσιος, συγκέντρωσε ναυτικές δυνάμεις από ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας όπως η Φοινίκη, η Κύπρος κ.α. Η Κλεοπάτρα φαίνεται ότι είχε αρνηθεί την αιγυπτιακή βοήθεια προς τον Κάσσιο.   Όμως ο στρατηγός της στην Κύπρο Σεραπίων, χωρίς να τη συμβουλευθεί, έστειλε στον Κάσσιο όσα καράβια διέθετε (Αππιανός,   Ἐμφυλίων Δ ', 61). Πάντως ο Κάσσιος δεν φαίνεται να ήταν ευχαριστημένος από την (πενιχρή ίσως) ανταπόκριση του Σεραπίωνος, γιατί κάλεσε σ' απολογία και τον ίδιο και την Κλεοπάτρα (43 π.Χ.).

 

Ωστόσο ο Κάσσιος εξουδετερώθηκε σύντομα, αλλά ο Σεραπίων τιμωρήθηκε από τον νικητή Μάρκο Αντώνιο επειδή θεωρήθηκε ότι είχε συμμαχήσει με τον Κάσσιο. Συγκεκριμένα ο Αππιανός ( Ἐμφυλίων Ε',9 ) γράφει ότι ο Σεραπίων διέφυγε από την Κύπρο (μάλλον το 42 π.Χ.) και κατέφυγε στην Τύρο όπου και βρήκε άσυλο. Όμως ο Μάρκος Αντώνιος διέταξε τους Τυρίους (41 π.Χ.) να τον παραδώσουν στην Κλεοπάτρα. Δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το τέλος του. Στην Κύπρο ο Μάρκος Αντώνιος διόρισε στο μεταξύ άλλο στρατηγό, έναν Δημήτριο απελεύθερο, πρώην σκλάβο του Ιουλίου Καίσαρος.