Πασχαλίδης Αντώνης

Image

Νομικός, υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον Φεβρουάριο του 2008, στην κυβέρνηση του προέδρου Δημήτρη Χριστόφια. Κατάγεται από το χωριό Γιαλούσα της Καρπασίας, αλλά γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1952. Σπούδασε νομικά στην Αγγλία και από το 1980 εργάστηκε ως δικηγόρος στην Κύπρο. Δίδαξε επίσης νομικά στο I.M.C.S. Intercollege για 16 χρόνια και διετέλεσε εξεταστής των ΑΑΤ εξετάσεων του Λονδίνου. Το 1988-1998 υπηρέτησε και ως μέλος της Αρχής Αεροπορικών Μεταφορών, είναι δε μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος.