Στέφανο ή Στεφάνη

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Πάφου, όχι μακριά από την ίδια την πόλη της Πάφου.

 

Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (όπως του Abraham Ortelius, του 1573 και του Jodocus Hondius, του 1606) ο οικισμός αναγράφεται ως Stefano και τοποθετείται προς τα βορειοδυτικά της πόλης της Πάφου, και επίσης βορειοδυτικότερα του χωριού Enba (=Έμπα). Πιθανώς αυτός είναι ο οικισμός τον οποίο ο Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) ονομάζει Stefani, δίνοντας την πληροφορία ότι το 1464 ο οικισμός, μαζί με διάφορους άλλους, παραχωρήθηκε από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β' στον αξιωματούχο και ευγενή Σορ ντε Νάβες.

 

Ωστόσο ο Φλώριος Βουστρώνιος γράφει: Stefani e Sclepini (=Κλεπίνη ίσως, στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου), αφήνοντας να νοηθεί κάποια σύνδεση ή γειτνίαση των δύο αυτών οικισμών. Ίσως όμως να μην επρόκειτο για την Κλεπίνη στον Πενταδάκτυλο, αλλά για άλλο οικισμό στην επαρχία της Πάφου.

 

Σήμερα τοποθεσία Στεφάνη υπάρχει προς τα ανατολικά του χωριού Τάλα, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου, το οποίο διαθέτει μάλιστα στην τοποθεσία εκείνη κτηματική περιουσία. Κατά παράδοσιν, στην τοποθεσία εκείνη υφίστατο η παλαιά κώμη Στεφάνη.

 

Ωστόσο, υπάρχει και η πιθανότητα αρχικά (ίσως κατά τα Βυζαντινά Χρόνια) ο οικισμός να έφερε το όνομα Άγιος Στέφανος, προς τιμήν του πρωτομάρτυρα αγίου Στεφάνου, που αργότερα κατέληξε να ονομάζεται απλώς Στέφανος (ο) και Στέφανον (το).

 

Ο οικισμός αυτός δεν φαίνεται, πάντως, να υπήρξε σημαντικός. Θα πρέπει να είχε εγκαταλειφθεί κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.