Τιμόμαχος

Συγγραφέας της Αρχαιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχουν ο Αθήναιος και ο «Βίος Ομήρου», ο Τιμόμαχος έγραψε και ένα σύγγραμμα με τον τίτλο Κυπριακά. Από το περιεχόμενο του συγγράμματος αυτού περισώζονται μόνο δυο πληροφορίες. Η μια αναφέρει ότι ο Τιμόμαχος θεωρούσε ότι ο   Όμηρος καταγόταν από τη νήσο Ίο. Η άλλη αναφέρεται στον Κύπριο κιθαρωδό Στήσανδρο τον Σαλαμίνιο και την πρωτοτυπία του να τραγουδήσει στους Δελφούς, με συνοδεία κιθάρας, τις Ομηρικές μάχες.