Υγίνος Gaius Julius Hyginus

Image

Ρωμαίος λόγιος και συγγραφέας που έζησε στα μέσα του πρώτου αιώνα π.χ.. Καταγόταν από την Ισπανία και, παρόλο ότι ήταν δούλος, είχε κερδίσει την ελευθερία του με παρέμβαση του αυτοκράτορα Οκταβιανού. Ο τελευταίος του ανέθεσε τη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης που ίδρυσε στη Ρώμη. Ο Υγίνος έγραψε έργο με τον τίτλο Πόλεις της Ιταλίας (Urbes Italiae) που δεν έχει σωθεί. Σήμερα του αποδίδονται τα έργα Fabulae (Μύθοι) και Da Astronomia (Περί Αστρονομίας). Στο έργο του Μύθοι υπάρχουν δυο αναφορές στην Κύπρο. Γράφοντας για τον Κινύρα τον ονομάζει γιο του Πάφου και βασιλιά των Ασσυρίων και δίνει και τη γνωστή και από αλλού πληροφορία ότι ο Κινύρας αυτοκτόνησε γιατί ήρθε σε ερωτική σχέση με την κόρη του Σμύρνα. Στη δεύτερη αναφορά του στην Κύπρο ο Υγίνος παρομοιάζει το γεωγραφικό της σχήμα με scutum gallicum (γαλλική ασπίδα).