Χατζηψάλτης Κωνσταντίνος

Λόγιος και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1910 στο χωριό Κοίλη της επαρχίας Πάφου και πέθανε το 1998. Σε πολύ νεαρή ηλικία μετανάστευσε μαζί με τους γονείς του στην Αίγυπτο. Φοίτησε εκεί, στην Τοσιτσαία Σχολή και στο Αβερώφειο Γυμνάσιο. Σπούδασε (1932-1937) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά το τέλος των σπουδών του επέστρεψε στην Κύπρο.

 

Εργάστηκε, κατά την επόμενη δεκαετία, ως καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (1938-1940), στην Εμπορική Σχολή Πεδουλά (1940-1942), στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου ως γυμνασιάρχης (1942-1946) καθώς και στο Γυμνάσιο Κερύνειας (1946-1948). Το 1948 ανέλαβε ως έφορος στη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης στη Λευκωσία, όπου υπηρέτησε μέχρι την αφυπηρέτησή του το 1984.

 

Ασχολήθηκε με τη μελέτη της ιστορίας της Κύπρου και ιδίως της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου, και έκαμε έρευνες σε ξένες βιβλιοθήκες για εντοπισμό κυπριακών χειρογράφων. Πήρε μέρος σε πολλά τοπικά και σε διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις του. Συνεργάστηκε με κυπριακά και ξένα περιοδικά και επιστημονικά έντυπα και δημοσίευσε μελέτες και άρθρα. Πρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, επίτιμο μέλος της Εταιρείας Βυζαντινών Μελετών Θεσσαλονίκης και μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Για την καθολική προσφορά του, όπως και για το έργο που επετέλεσε στη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης, βραβεύθηκε το 1975 από την Ακαδημία Αθηνών.

 

Εκδομένα έργα του:

 

1. Μητροπόλεις καί Ἐπισκοπές τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (Λευκωσία, 1950)

2. Ἡ Κύπρος κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ  ἐνάτου καί τάς ἀρχάς τοῦ δεκάτου μ.Χ. αἰῶνος (Αθήνα, 1955)

3. Ἡ Κύπρος, τό Βυζάντιον καί τό Ἰσλάμ (Λευκωσία, 1957)

4. Ἔγγραφα σχετικά πρός τινας ἐπί Τουρκοκρατίας Κυπρίους λογίους καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἰλαρίωνα Κιγάλαν. Ἐπίσκοποι Πάφου καί Κερύνειας ἐπί Τουρκοκρατίας (16ος και 17ος αἰών) (Λευκωσία, 1960, ανάτυπο από τον τόμο ΚΔ' των Κυπριακῶν Σπουδῶν)

5. Συμπληρωματικά περί Ἐφραίμ τοῦ   Ἀθηναίου καί τῶν ὑπ' αὐτοῦ γενομένων ἐκδόσεων. Ποῖον τό ἀκριβές ἔτος ἀνευρέσεως καί ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ  Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ  Ἐγκλείστου.  Ἔγγραφον τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Τιμοθέου σχετικόν πρός τήν Ἱεράν Μονήν τῶν  Ἡλιακών (Λευκωσία, 1962, ανάτυπο από τον τόμο ΚΣΤ' των Κυπριακῶν Σπουδῶν).