Λουκαΐδης Λουκής

Image

Νομικός, που διετέλεσε βοηθός γενικός εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας και δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1937. Σπούδασε νομικά στο Λονδίνο και έκανε μεταπτυχιακά στο διοικητικό δίκαιο στο Παρίσι.

 

Εργάστηκε ως δικηγόρος στη Λευκωσία κατά την περίοδο 1958-64, δικηγόρος της Δημοκρατίας (1964-69), ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας (1969-75) και βοηθός γενικός εισαγγελέας από το 1975 μέχρι το 1998. Εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία σε όλες τις κυπριακές προσφυγές εναντίον της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην αντίστοιχη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε διεθνή νομικά συνέδρια.

 

Από το 1987 διετέλεσε πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το 1989 μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τον Ιανουάριο του 1998 εξελέγη δικαστής του Νέου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο υπηρέτησε μέχρι το 2008. Από το 2008 είναι πρόεδρος της νεοσυσταθείσας Κίνησης «Ελευθερία και Κράτος Δικαίου στην Κύπρο».

 

Ο Λουκής Λουκαΐδης έχει δημοσιεύσει πληθώρα βιβλίων και άρθρων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το 2008 εκδόθηκε βιβλίο με χωριστές γνωμοδοτήσεις του Λουκή Λουκαΐδη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο «Judge Loukis Loucaides, an Alternative View on the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: A Collection of Separate Opinions, 1998-2007».