Αμμόχωστος επαρχία

Φυσική βλάστηση

Image

Η επαρχία Αμμοχώστου διαθέτει μια πλούσια χλωρίδα, μεγάλο μέρος της οποίας αποτελείται από ενδημικά είδη. Η χλωρίδα της επαρχίας θα μπορούσε να περιληφθεί στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: α) δάση, β) μάκκιες, γ) γκαρίκες και δ) πόες.

 

α) Δάση: Ένα μεγάλο τμήμα της οροσειράς του Πενταδάκτυλου και της Καρπασίας καλύπτεται από δάση. Τα κυριότερα από τα δάση αυτά είναι τα ακόλουθα: Αποστόλου Ανδρέα, Σαρακηνόβουνου, Τηγάνια, Πύλας, Βούκρανου, Χαλαστά, Ελεούσας, Μελισσάκρου, Δαφνόντα, Κουκκουμά, Τράχωνα-Γαληνόπορνης, Καψάλια, Πιτύδια, Νεκτόβικλας, Παλαιόβικλας, Αγίας Βαρβάρας, Τράχωνα - Χαλάσματα, Ισσάκος, Κοπριστά, Καβάλλη, Περιστέρια, Μούττη του Μύλου, Μαζερή, Σκαλιφούρτα, Βερσάρι, Αγίας Σολομονής, Σιερομύλια, Κορώνια, Αετόπετρας, Πυρόγειας, Θεανούλιας, Καταλύματα, Βοκολίδας, Μαντρικάς, Γιούτη, Βάλιας, Κακοβάθρας, Άρνο, Καυκάλλα, Πλατύ Βουνό, Βίκλες, Σταλός, Πλούσια, Ασπρόβικλας, Μελιά, Υψαρόβουνο, Μελούντας, Καντάρας, Μαύρο Όρος, Τέναγρα, Αμπέλια, Σαλαμίνας, Λίμνης, Καρτάλ Νταγ, Αρκατούδια, Αγίας Νάπας, Σωτήρας, Αγίου Νικάνδρου, Αγίου Γεωργίου, Άχνας και Καρπασίας.

Τα κυριότερα δασικά δέντρα που φυτρώνουν στα δάση της Αμμοχώστου είναι το πεύκο, ο αόρατος, ο σχίνος, η αγριοελιά, η αγριοχαρουπιά, το κυπαρίσσι, η ακακία κλπ.

 

β) Μάκκιες: Συχνά τα δάση κόβονται για την παραγωγή ξυλείας ή ξυλοκαρβούνων. Πολλές φορές καταστρέφονται από τη νομαδική βόσκηση, κυρίως των αιγών. Στον ίδιο χώρο αναπτύσσεται χαμηλότερη βλάστηση με κάπως αραιά και κατεσπαρμένα δέντρα. Η βλάστηση αυτή, κυρίως στα μη ασβεστολιθικά πετρώματα, ονομάζεται μάκκια, από τη γαλλική λέξη maquis. Η βλάστηση φθάνει το ύψος των τριών και κάποτε περισσότερων μέτρων, περιλαμβάνει δε μια μεγάλη ποικιλία χλωρίδας, όπως είναι ο λάδανος (ξισταρκά), η μυρτιά, η κουμαριά. Ακόμη και η αγριοελιά και ο αόρατος κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή.

 

γ) Γκαρίκες: Το είδος αυτό της βλάστησης ομοιάζει με τη μάκκια, με μόνη διαφορά ότι η βλάστηση είναι πιο χαμηλή σε ύψος και συνήθως αναπτύσσεται πάνω σε ασβεστολιθικά πετρώματα. Μερικά είδη της κατηγορίας αυτής είναι το θυμάρι, ο αντζουλόβατος, το καππάρι, ο σχίνος, η τρεμιθιά, κλπ.

 

δ) Πόες: Πρόκειται για φυτά χωρίς ξυλώδη βλαστό που φυτρώνουν είτε στα βουνά είτε σαν ξερόμορφα φυτά στην πεδιάδα. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία του είδους αυτού στην επαρχία Αμμοχώστου.

 

Μερικά είδη χλωρίδας, χωρίς κατ' ανάγκη να ταξινομούνται σε μεγαλύτερες υποδιαιρέσεις, που βλαστάνουν σε μερικές περιοχές της επαρχίας Αμμοχώστου, είναι: αγνιά, αρκοκαπνός, γεράνι, γλυκόρριζα, δεντρόν της Αγίας Αικατερίνης, ζαλάτζ'ιν, κέδρος, μπογιά, πετρανάρθηκας, γέρος, κυκλάμινα, χαλαβάνα, ψόφος, ημερόπευκος, πεύκος, αγρέλια, ράμος, αρκομουσκοκαρφκιά, χρυσόξυλον, φραγκένια. κουκουλόχορτο. μυξιά, χόρτον της κουφής, αλωνιά, λάζαρος.

 

Εκτός από τα πιο πάνω, υπάρχουν πολλά άλλα φυτά που αυτοφύονται στην Αμμόχωστο κι είναι γνωστά μόνο με το επιστημονικό τους όνομα.