Αμμόχωστος επαρχία

Κτηνοτροφία

Image

Η Αμμόχωστος, πριν από την εισβολή, είχε μια σχετικά ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Στην επαρχία βρίσκονταν τα 42% των προβάτων ολόκληρης της Κύπρου, τα 24% των βοδιών (ντόπιων), τα 26% των αγελάδων και τα 27% των πουλερικών. Συγκεκριμένα στην Αμμόχωστο βρίσκονταν 204.524 πρόβατα, 11.463 κατσίκες, 3.797 ντόπια βόδια, 4.785 αγελάδες και 746.445 πουλερικά. Στην ελεύθερη Αμμόχωστο το 1979 εκτρέφονταν 46.083 αιγοπρόβατα, και το 1982 2.686 αγελάδες και δαμάλια.

 

Σύμφωνα με την απογραφή γεωργίας του 1985, στο ελεύθερο τμήμα της Αμμοχώστου εκτρέφονταν τα 13,5% των προβάτων ολόκληρης της ελεύθερης Κύπρου, τα 3,5% των κατσίκων, τα 8,6% των αγελάδων, το 1,9% των χοίρων και τα 14,3% των κοτόπουλων. Συγκεκριμένα στο ελεύθερο τμήμα της Αμμοχώστου υπήρχαν το 1985 τα ακόλουθα: 37.299 πρόβα τα, 6.090 κατσίκες, 3.395 αγελάδες, 3.696 χοίροι και περίπου 297.400 κοτόπουλα. Η κατανομή των προβάτων στα χωριά του ελεύθερου τμήματος της Αμμοχώστου είχε ως ακολούθως: Βρυσούλλες 7.710, Φρέναρος 6.511, Αυγόρου 4.775, Σωτήρα 4.508, Δασάκι Άχνας 4.427, Λιοπέτρι 3.276, Δερύνεια 2.576, Παραλίμνι 2.481 και Αγία Νάπα 1.035. Η κατανομή των κατσίκων είχε ως ακολούθως: Αυγόρου 1.571, Δασάκι Άχνας 982, Φρέναρος 839, Λιοπέτρι 793, Βρυσούλλες 687, Σωτήρα 657, Δερύνεια 370, Παραλίμνι 111 και Αγια Nάπα 80. Η κατανομή των αγελάδων είχε ως ακολούθως: Δασάκι Άχνας 2.005, Αυγόρου 411, Λιοπέτρι 340, Βρυσούλλες 202, Φρέναρος 146, Σωτήρα 113, Παραλίμνι 94, Δερύνεια 57 και Αγία Νάπα 27. Η κατανομή των χοίρων είχε ως ακολούθως: Αυγόρου 1.507, Δασάκι Άχνας 923, Δερύνεια 476, Λιοπέτρι 277, Παραλίμνι 193, Βρυσούλλες 177, Σωτήρα 112, Φρέναρος 20 και Αγία Νάπα 11. Η κατανομή των κοτόπουλων είχε ως ακολούθως: Παραλίμνι 214.467, Δερύνεια 35.894, Δασάκι Άχνας 17.923, Αυγόρου 11.471, Σωτήρα 6.188, Λιοπέτρι 4.026, Φρέναρος 3.852, Βρυσούλλες 2.572 και Αγία Νάπα 1.208.