Ασάν ή Ασσάν ή Ασανιώτης Νικόλαος, o Κύπριος

Μελογράφος και πρωτοψάλτης από την Κύπρο, που έζησε πριν από το 1430. Πολλά έργα του σώζονται σε χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Βλ. Γρ. Θ. Στάθη, Τα χειρόγραφα της Βυζαντινής Μουσικής, Άγιον Όρος, Α', Αθήναι, 1975, σ. 713, Πίνακες Ονομάτων S.V., και Β, Αθήναι, 1978, σ. 899 S.V. Βλ. και Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 1. Faszikel, Wien, 1976, σ. 143 αρ. 1516.