Πάφος πόλη

Συγκοινωνίες

Image

Το δίκτυο των κύριων οδικών αρτηριών είναι ακτινωτό και η μεγαλύτερη τροχαία κίνηση παρατηρείται μεταξύ του κέντρου της πόλης, της Κάτω Πάφου και των γύρω χωριών. Η μεγάλη ανάπτυξη, τουριστική και άλλη, που σημειώθηκε μετά το 1974 συνέτεινε στην όξυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Το κέντρο της πόλης, με τους στενούς δρόμους, δηλαδή η περιοχή της αγοράς, των κυβερνητικών κτιρίων και των άλλων υπηρεσιών, αποτελεί εστία κυκλοφοριακής συμφόρησης. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρουσιάζουν επίσης όλοι οι δρόμοι που συνδέουν την πόλη με την υπόλοιπη Κύπρο. Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται από την εμπορική ανάπτυξη και την ανεξέλεγκτη στάθμευση κατά μήκος των αρτηριών αυτών. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση επιτείνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της κυκλοφορίας πολλών ξένων και ντόπιων επισκεπτών. Το σύστημα δημόσιων μεταφορών παρουσιάζει σημαντικά κενά, όπως η ανεπάρκεια του οδικού δικτύου, η αραιή συχνότητα, η έλλειψη καλυμμένων στάσεων κ.α. Η έλλειψη επαρκούς δικτύου πεζοδρόμων δεν επιτρέπει την άνετη διακίνηση με τα πόδια και το ποδήλατο.

Φώτο Γκάλερι

Image