Αγοραστού

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα εφόσον διαλύθηκε σε άγνωστο χρόνο και από άγνωστη αιτία, αλλά πάντως μετά τον 16ο αιώνα. Την Αγοραστού (Agorastu) αναφέρει ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) ως ένα από τα χωριά που ποτίζονταν από τον Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας. Συνεπώς ο οικισμός αυτός βρισκόταν στην πεδιάδα κάπου στα νότια - νοτιοανατολικά της Κυθρέας.

           

Πράγματι, σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573 και εκείνος του Jodocus Hondius του 1606), το χωριό απαντάται σημειωμένο με την ονομασία Agorasto (= Αγοραστό), στην προαναφερθείσα περιοχή.