Βαλάσκο ή Βάσκο Vasco

Image

Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου, κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας και συγκεκριμένα μεταξύ ή περί το 1260 και 1267. Ο Βαλάσκο ήταν Φραγκισκανός και αναφέρεται ότι υπηρέτησε και ως πνευματικός του πάπα, ο οποίος τον χρησιμοποίησε και σε πολλές όσο και σημαντικές διπλωματικές αποστολές. Τον θρόνο της Αμμοχώστου εγκατέλειψε τον Σεπτέμβριο του 1267, αφού μετετέθη από τον πάπα Κλήμη Δ' στην Πορτογαλία.