Βουνιά ή βουνειά

Image

Η αποξηραμένη κόπρος από τα βόδια.