Ατροφη

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο η αίγα ή προβατίνα (κυρίως όμως η αίγα), που είναι στείρα ή που δεν έχει γεννήσει. Ειδικά για την αίγα, όταν περάσει την ηλικία των 4 περίπου μηνών, λέγεται ποβύζιν, επειδή έχει πια σταματήσει να βυζαίνει. Αίγια λέγεται το ενήλικο ζώο που έχει γεννήσει, ενώ άτροφη λέγεται το στείρο ενήλικο ζώο. Η λ. άτροφη, ως ουσιαστικό, υποδηλώνει την μη εκτρέφουσα παιδί. Μεταφορικά λέγεται και για τις άτεκνες γυναίκες.