Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Τμήμα

Τμήμα που υπάγεται στο υπουργείο Γεωργίας και είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση προγραμμάτων που σχετίζονται τόσο με την υγεία των ζώων, όσο και με τη δημόσια υγεία. Το Τμήμα ΚτηνιατρικώνΥπηρεσιών στελεχώθηκε ουσιαστικά μετά την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος το 1960, και ανέλαβε συστηματικές προσπάθειες για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των ζώων, μερικές από τις οποίες ήταν πραγματική μάστιγα.

 

Ένα από τα κυριότερα επιτεύγματα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ήταν η καταπολέμηση του εχινόκοκκου (πριν από το 1970 η Κύπρος ήταν μεταξύ των χωρών που είχαν το πιο σοβαρό πρόβλημα με την ασθένεια αυτή παγκοσμίως). Ύστερα από μια εκστρατεία που κράτησε 15 χρόνια (1971-1986) ο εχινόκοκκος εξαλείφθηκε πλήρως. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου εξοντώθηκαν 85.000 αδέσποτοι σκύλοι.

 

Άλλες βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας από προϊόντα ζωικής προελεύσεως, καθώς και τη λήψη μέτρων για αποτροπή της εισόδου ζωικών ασθενειών στην Κύπρο από χώρες του εξωτερικού.