Γάλακτος προϊόντα

Από τα πολύ παλαιά χρόνια οι Κύπριοι χρησιμοποιούν το γάλα για την παρασκευή διαφόρων προϊόντων, με τα οποία εμπλουτίζουν το διαιτολόγιό τους. Τα κυριότερα από τα παρασκευάσματα αυτά είναι το χαλλούμιν, η αναρή, το τυρίν, ο τραχανάς, το αϊράνιν κλπ. Για λεπτομέρειες βλέπε τα ανάλογα λήμματα.

Φώτο Γκάλερι