Πάφος επαρχία

Κτηνοτροφία

Image

Η κτηνοτροφία στην επαρχία Πάφου, σε αντίθεση με τις άλλες επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, δεν αναπτύχθηκε σε ψηλό βαθμό. Περισσότερο ανεπτυγμένη είναι η αιγοπροβατοτροφία και  σε πολύ μικρότερο βαθμό η εκτροφή κοτόπουλων, ενώ η εκτροφή αγελάδων και χοίρων είναι ασήμαντη.

 

Η προβατοτροφία αναπτύχθηκε περισσότερο στα χωριά Κούκλια, Πέγεια, Ίνια, Τίμη, Μαντριά, Πόλη, Χρυσοχού, Κελοκέδαρα, Αναρίτα και Χολέτρια καθώς και στην πόλη της Πάφου. Η εκτροφή κατσικών αναπτύχθηκε κυρίως στα χωριά Πέγεια, Δρούσια, Ινια, Πάνω και Κάτω Αρχιμανδρίτα, Κελοκέδαρα, Κούκλια και Αναρίτα. Η αγελαδοτροφία αναπτύχθηκε περισσότερο στα χωριά Τίμη, Αναρίτα, Προδρόμι, Σίμου, Κούκλια, Γεροσκήπου και Νικόκλεια   καθώς και στην πόλη της Πάφου. Η χοιροτροφία και η εκτροφή κοτόπουλων είναι πολύ περιορισμένες και διεξάγονται πάνω σε οικιακή συνήθως βάση.