Πάφος επαρχία

Συγκοινωνίες

Image

Το συγκοινωνιακό δίκτυο της επαρχίας Πάφου αποτελείται από: α) ασφαλτόστρωτους δρόμους δυο λωρίδων κυκλοφορίας, β) ασφαλτόστρωτους δρόμους μιας λωρίδας κυκλοφορίας, γ) σκυρόστρωτους δρόμους και δ) χωματόδρομους οι οποίοι γενικά παρουσιάζουν προβλήματα κατά τους χειμερινούς μήνες. Στην ορεινή και ημιορεινή περιοχή της επαρχίας η συγκοινωνία διεξάγεται μέσω ελικοειδών κυρίως δρόμων, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι σκυρόστρωτοι.

 

Οι κυριότεροι ασφαλτόστρωτοι δρόμοι δυο λωρίδων κυκλοφορίας είναι:

1) Δρόμος Λεμεσού-Πάφου۬ μέρος του δρόμου εμπίπτει στα διοικητικά όρια της επαρχίας Πάφου, 2) Δρόμος Πάφου-Πόλης (μέσω Στρουμπιού). 3) Δρόμος Προδρομιού-Πάνω Αράδων. 4) Δρόμος Πάφου-Πέγειας-Κάθικα. 5) Δρόμος Κουκλιών-Πάνω Αρχιμανδρίτας. 6) Δρόμος Πωμού-Νέων Δημμάτων. 7) Δρόμος Πόλης-Αργάκας (το μεγαλύτερο τμήμα του). 8) Μικρός δρόμος που συνδέει το αεροδρόμιο της Πάφου με τον δρόμο Λεμεσού-Πάφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ' ό,τι αφορά γεωγραφικά και άλλα στοιχεία περί την επαρχία Πάφου, βλέπε και ειδικά λήμματα για περιοχές της επαρχίας, όπως Ακάμας, Λαόνα, Αμπελοχώρια (που εμπίπτουν στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου).

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image