Γεράρδος ντε Λανγκρ Geraud de Langres

Image

Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Κατά μια πληροφορία, αναρριχήθηκε στο θρόνο αυτό το Δεκέμβριο του 1294, με τη βοήθεια και υποστήριξη του πάπα Βονιφατίου Η'. Επειδή όμως ο Βονιφάτιος, αν και είχε εκλεγεί πάπας στις 23  Δεκεμβρίου του 1294, χειροτονήθηκε στις 23 Ιανουαρίου του 1295, θεωρείται πιθανότερο ότι ο Γεράρδος διορίστηκε αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας κατά ή μετά το 1295. Δεν είναι όμως γνωστό πότε ακριβώς ήλθε στην Κύπρο για ν' αναλάβει τα καθήκοντά του.  Η παρουσία του στη Λευκωσία μαρτυρείται μόλις την 1η Μαΐου του 1297, για πρώτη φορά. Ο ντε Μας Λατρί αναφέρει ότι ο Γεράρδος παρέμεινε στην Κύπρο μόνο δυο χρόνια, που πρέπει να είναι από το 1297 μέχρι το 1299, διότι το 1300 μαρτυρείται η παρουσία του στην Ιταλία. Μαρτυρείται επίσης ότι στις 22 -23 Σεπτεμβρίου του 1298 προήδρευσε συνόδου των Λατίνων επισκόπων στη Λεμεσό.

 

Μετά από διαμονή 2 χρόνων στην Κύπρο, ο Γεράρδος εγκατέλειψε το νησί. Παρά το ότι ο πάπας τον διέταξε να επιστρέψει στην έδρα του, φαίνεται ότι αρνήθηκε να το πράξει και παρέμεινε στην Ευρώπη, όπου η παρουσία του μαρτυρείται στην Ιταλία, στη Βουργουνδία, στη Βιέννη το 1307 και στο Παρίσι, όπου και πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου του 1315.

 

Παρά την απουσία του από την Κύπρο, ο ντε Μας Λατρί πιστεύει πως ο Γεράρδος είχε διατηρήσει όλα τα προνόμια και δικαιώματά του, μέχρι τις 10 Μαΐου του 1312, οπότε είχε παυθεί, κι ο πάπας Κλήμης Ε' είχε διορίσει διάδοχό του στο θρόνο της Λευκωσίας τον Ιωάννη ντελ Κόντε τον Ρωμαίο.