Αγγλοκρατία

Απόσπασμα από ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη που απευθύνεται στους Άγγλους

Θέλετε να γιορτάσουμεν, μμα πκοιος εννά γιορτάση;

Πκοιος θέλει την συρτοθηλιάν να βάλη στον λαιμόν του;

Πκοιός ποτορμά το έθνος του για να το αντροπιάση

Τζιαί ν' αρνηθή μαρτύρια τζιαί Μάναν τζι αδελφόν του;

Κανένας έντζιαι πλάσκεται 'δα μέσα, μήτ' επλάστην

Για τούτον τζι ο Τζυπριανός για μας εν που κρεμμάστην.

 

Ξέρετε πως ο τόπος μας ούλλος εματζ'ελλεύτην

Τζιαι πώς επαλλουκώσασιν τζι εκόψασιν καμπόσους

Τζι ένας για να περιπαιχτή ποττ' εν εκαταδέχτην

Τζι έπαθεν τόσα κάστια τζι ετράβαν πόνους τόσους.

Τζι εμείς περιπαιζούμαστιν για μιαν γιορτήν; αξίζει;

Εν να κογκούσιν τζι οι νεκροί τζι ο τόπος να βοΐζη.

 

Τζ' ειν τα πολλά μαρτύρια, το γαίμαν πού σ'ονώσαν

Εδ δόξα μιάλη τζιαί τιμή, κορώνα για μας ένι.

Όντας εμαρτυρούσασιν, το πείν τους εποσώσαν

Με τούν τα λόγια οι φτωσ'οί οι τρισμακαρισμένοι:

«Η μητρυιά εν μητρυιά, εν έσ'ει σγιάν την Μάναν»

Τζι αναστενάξασιν βαθκιά τζιαί ' γείραν τζιαι πέθαναν.

 

Απόσπασμα από ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη που απευθύνεται στους Άγγλους κυρίαρχους, οι οποίοι οργάνωσαν γιορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κατάληψη της Κύπρου. «Τζ'υπριώτικα Τραούδκια», τόμος Β'.