Ανδρέου Γεώργιος

Image

Υπηρέτησε ως Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας από τον Απρίλιο του 1982 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 1985. Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1936 στη Λευκωσία. Φοίτησε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Σπούδασε στην Αγγλία ως εγκεκριμένος λογιστής. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και του Ινστιτούτου Ορκωτών Διοικητών/Γραμματέων Αγγλίας, καθώς και του Ινστιτούτου Λογιστών/Ελεγκτών Κύπρου. Μετεκπαιδεύθηκε σε δημοσιονομικά, εμπορικά και οικονομικά θέματα στην Αγγλία και άλλες χώρες.

 

Εισήλθε στη Δημόσια Υπηρεσία το 1953 και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Το 1972 διορίστηκε βοηθός γενικού ελεγκτή και το 1975 γενικός ελεγκτής της Δημοκρατίας.

 

Ανέλαβε ως υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας από τις 19 Απριλίου 1982. Διατήρησε το υπουργείο μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 1985.

 

Ως υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας ο Γεώργιος Ανδρέου ηγήθηκε διαφόρων εμπορικών αποστολών σε αραβικές χώρες, στην  Άπω Ανατολή, σε δυτικοευρωπαϊκές και σε σοσιαλιστικές χώρες, με σκοπό τη βελτίωση και ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων της Κύπρου με τις χώρες αυτές. Υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες και πρωτόκολλα μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών. Εκπροσώπησε την Κύπρο σε διάφορες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και διεθνή συνέδρια για το Εμπόριο, τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό.

 

Δημοσίευσε σειρά μελετών και άρθρων για δημοσιονομικά, εμπορικά και οικονομικά θέματα στον εγχώριο τύπο και σε διεθνή περιοδικά.