Γλάρος νησάκι

Βρίσκεται στην Καρπασία, κοντά στη μικρή χερσόνησο ΒΑ. του Ριζοκαρπάσου, ακριβώς στα βόρεια της Παναγίας Αφέντρικας. Αποτελείται πιθανόν από το ίδιο πέτρωμα του ασβεστολιθικού ψαμμίτη όπως και η ακτή απέναντι, η δε γένεσή του οφείλεται στη διαβρωτική ενέργεια των κυμάτων, που με την πάροδο του χρόνου κατέφαγαν τα ενδιάμεσα πετρώματα και το απέκοψαν από την κύρια ξηρά.