Γρηγόριος ΙΑ πάπας

Image

Διάδοχος του πάπα Ουρβανού Ε' από 30 Δεκεμβρίου 1370. Ο Γρηγόριος ΙΑ', που έδρευε στην Αβινιόν, δεν άλλαξε την πολιτική του προκατόχου του στα κυπριακά πράγματα, για τα οποία ενδιαφερόταν μέχρι λεπτομερειών (συστάσεις για εκχώρηση φεούδων κλπ). Ωστόσο δεν ανελάμβανε ενθάρρυνση νέας σταυροφορίας.

 

Στις 1.3.1371 έγραψε γράμμα ενθαρρυντικό στον Πέτρο Β' Λουζινιανό της Κύπρου (1369-1382) και έστειλε κηδεμόνα του τον Ιωαννίτη ιππότη Μπερτράν Φλοτ κατά παράκληση του αντιβασιλιά Ιωάννη, πρίγκιπα της Αντιοχείας και κοντοστάβλη της Κύπρου, θείου του Πέτρου. Αλλά η αξία του διορισμού αυτού αμφισβητήθηκε από την βασιλομήτορα Ελεονόρα της Αραγονίας.

 

Παρά την πίεση του Γρηγορίου, ο κοντοστάβλης ανέβαλλε τη στέψη του Πέτρου. Τελικά υποχώρησε στον πάπα και στις 24 Δεκεμβρίου 1371 η Υψηλή Αυλή όρισε ημέρα στέψεως του Πέτρου ως βασιλιά της Κύπρου στις 6 Ιανουαρίου 1372. Στις 10 Οκτωβρίου 1372 ο Πέτρος εστέφθη και βασιλιάς της Ιερουσαλήμ στον Άγιο Νικόλαο Αμμοχώστου, όπου ξέσπασε η έριδα Γενουατών και Βενετών, στην οποία η φιλοβενετική στάση των Κυπρίων ευγενών οδήγησε στην γενουατική εγκατάλειψη της πόλης και στην προετοιμασία γενουατικής εκστρατείας - εκδικήσεως. Στις 27 Δεκεμβρίου 1372 ο Γρηγόριος ΙΑ' μαθαίνοντας τα γεγονότα γράφει στον δόγη της Βενετίας ότι αντί εμφυλίου πολέμου τα δυο αντίπαλα μέρη έπρεπε να ενωθούν κατά των απίστων, και του ζητεί να περιμένει την άφιξη των Κυπρίων αντιπροσώπων στην Αβινιόν· ταυτόχρονα στέλλει αντιπροσωπεία να συγκρατήσει τους Γενουάτες. Οι Κύπριοι αντιπρόσωποι, που έφθασαν πριν από τους Γενουάτες στην Αβινιόν, έπεισαν τον πάπα για το δίκαιό τους, αλλά όταν οι Γενουάτες εκλήθησαν να απολογηθούν κέρδισαν τον Γρηγόριο: οι Βενετοί φονιάδες των Γενουατών στην Αμμόχωστο μαζί με όσα εκλάπησαν από τους τελευταίους έπρεπε να παραδοθούν, αν και στους Βενετούς θα επιστρεφόταν το πρόστιμο που τους είχε επιβληθεί γιατί δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση εκ μέρους τους ˙ αν, όμως, δεν εκτελούνταν οι δυο πρώτοι όροι, το πρόστιμο θα πληρωνόταν μαζί με όλες τις αποζημιώσεις. Αυτή η απόφαση του Γρηγορίου έδωσε στους Γενουάτες το επιχείρημα που ζητούσαν για να εισβάλουν στην Κύπρο. Όταν, ωστόσο, η εισβολή είχε ήδη πραγματοποιηθεί (1373), ο πάπας προσπάθησε μάταια να επιτύχει συμφιλίωση Κύπρου - Γένουας.