Θεοδόσιος άγιος

 Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους της Κύπρου, που ήλθαν από την Παλαιστίνη στο νησί όπου κι ασκήτευσαν σε διάφορα μέρη. Κατά τον Μαχαιρά, ο άγιος Θεοδόσιος ασκήτευσε σε περιοχή κοντά στη Μόρφου, μαζί με τον επίσης Αλαμάνο άγιο Πολέμιο: ...καί εἰς τοῦ Μόρφου ὁ  ἅγιος Θεοδόσιος καί ὁ  ἅγιος Πολέμιος...

 

Ο άγιος Θεοδόσιος αγνοείται από τους συναξαριστές.