Μαρτίνος Martino

Λατίνος επίσκοπος Πάφου κατά και περί το 1220-1222. Μνημονεύεται από τον ντε Μας Λατρί ως ένας των συμμετασχόντων σε συνέλευση ευγενών και κληρικών στη Λεμεσό το 1220 και σε άλλη συνέλευση στην Αμμόχωστο το 1222.