Γερήμου

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο ντε Μας Λατρί αναφέρει τον οικισμό Gierimu, ενώ σε παλαιό χειρόγραφο, της περιόδου της Βενετοκρατίας, ο οικισμός αναφέρεται μεταξύ εκείνων της περιοχής Μόρφου.

 

Ο Ν.Γ. Κυριαζής («Τά Χωριά τῆς Κύπρου», 1952, σ. 72) γράφει ότι στο χωριό Κοράκου απαντάται τοπωνύμιο Τζερίμης και πιθανό να ήταν κάπου εκεί ο μεσαιωνικός οικισμός.

 

Ο οικισμός φαίνεται να καταστράφηκε νωρίς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.