Δημήτριος Αριστάνδρου

Image

Κύπριος αθλητής του τέλους του 1ου π.Χ. αιώνα ή του 1ου μ.Χ. αιώνα, από τη Σαλαμίνα. Σε επιγραφή στη βάση αγάλματος που θα πρέπει να παρίστανε τον Δημήτριο, αναγράφεται:

 

[Δη]μήτριον Ἀριστάνδρου [Ἱερ]ονίκην

Ἀρίστανδρος [κα]ί Πνυτάριον οἱ γονῖς.

 

Η επιγραφή βρέθηκε στη Σαλαμίνα. Το άγαλμα του αθλητή προκύπτει ότι το αφιέρωσαν οι γονείς του, όταν ο Δημήτριος έγινε ἱερονίκης, δηλαδή νικητής στους στεφανείτας αγώνας που το έπαθλό τους ήταν ο κότινος (στεφάνι από κλαδί αγριελιάς).

 

Δεν αναφέρεται σε ποιο αγώνισμα κέρδισε ο Δημήτριος ἱεράν νίκην.