Δημήτριος ιερεύς

Image

Ζωγράφος του πρώτου μισού του 17ου αιώνα. Σε εικόνα της Θεοτόκου στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Μηλικούρι υπογράφει χείρ Δημητρίου ἱερέως 1612. Εξάλλου στην εικόνα της Παναγίας Θελετροφιλάτριας στη Θελέτρα υπογράφει χίρ Δημητρίου ἱερέως τάχα καί Θύτου χωρίς όμως να δίδει και χρονολογία. Τέλος σε εικόνα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο ναό του Αγίου Τυχικού στα Μέσανα κάτω από την προσωπογραφία δωρητή ιερέα υπάρχει η υπογραφή Χήρ Δημιτρήου. Η εικόνα είναι του 17ου ή 18ου αιώνα και είναι μάλλον αμφίβολο αν ο Δημήτριος αυτός μπορεί να ταυτισθεί με τον ιερέα Δημήτριο. Δυστυχώς η κατάσταση της εικόνας δεν μπορεί να βοηθήσει στην τεχνοτροπική σύγκριση με τις εικόνες του ιερέα Δημητρίου. Ο ιερέας Δημήτριος ζωγράφισε και άλλες εικόνες που βρίσκονται σε άλλες εκκλησίες. Είναι μέτριος ζωγράφος.